Vinst/Förlust

+210 993kr

Procentuell förändring

+20,62%

Antal bitcoin

4,067540

Köpsumma

1 023 000kr