Vinst/Förlust

+2 280 607kr

Procentuell förändring

+144,25%

Antal bitcoin

5,335913

Köpsumma

1 581 000kr